Úprava banneru

1. Obecné

Název
Název banneru
Délka trvání položky
Doba v sekundách, po kterou bude viditelná jedna položka banneru
Typ
Typ banneru
Efekt obrázku
Efekt obrázku
Vylepšení efektu obrázku
Doplňující vylepšení obrázkového efektu
Efekt textu
Efekt textu
Vylepšení efektu textu
Doplňující vylepšení textového efektu
Zobrazit
Zaškrtávací políčko pro aktivní zobrazení banneru

2. Položka

Přidání nového obrázku
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat obrázek. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání