Bannery

Modul slouží pro provozování bannerového systému na webových stránkách - hlídá počítání zobrazení, prokliků, poměry zobrazování atd.

1. Obecné

Přidání nového banneru
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat sekci, podsekci. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Název
Název banneru
Typ
Typ banneru
Umístění
Umístění banneru
Kategorie
Kategorie
URL
Url adresa
Aktivní
Aktivní banner
Vlastník
Vlastník banneru