Úprava externího css stylu

1. Obecné

Název
Název externího css stylu
Obsah css
Políčko pro vložení CSS stylů

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit nový externí css styl - otevře se okno pro vložení nového externího css stylu

Seznam css externích stylů - návrat do seznamu stylů

Nápověda - otevře okno nápovědy