Seznam externích css stylů

1. Obecné

Vyhledávání
Pomocí vyhledávání můžete filtrovat seznam externího obsahu
Seznam externích CSS
Výpis externích css stylů
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat externí css styl. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

Funkce pravého tlačítka myši

Přidat externí css styl - otevře se okno pro vložení nového externího stylu

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - vyhledávání

2 - seznam jednotlivých obsahů