Seznam distributorů

Modul slouží k zobrazení distributorů nabízených produktů či služeb. Po vyplnění informací o distributorech si je může návštěvních stránek na veřejné části vylistovat, zobrazit na mapě apod.

1. Obecné

Přidání nového distributora
Tlačítko smazat distributora. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání.
Slouží pro úpravu