Ankety

1. Obecné

Otázka
Anketní otázka
Vícevýběrový typ
Zaškrtněte, pokud může mít anketa více odpovědí
Aktivní
Aktivní/neaktivní anketa
Celkový počet hlasujících
Zobrazí číslem celkový počet hlasujících
Počet v %
Jednotlivé odpovědi budou procentuálně sečteny
Místo zobrazení
Místo zobrazení na webu

2. Varianty odpovědí

Vložit variantu odpovědi
Vloží další variantu odpovědi
Seznam variant odpovědí
Seznam variant odpovědí
Vložit variantu odpovědi před zvolenou
Smazat variantu odpovědi