Úprava externího obsahu

1. Obecné

Název
Název externího obsahu
Adresář
Položka bude použita pro sestavení názvu stránky. Název stránky se generuje automaticky dle nadpisu stránky. Pokud chcete upravit název ručně je třeba vypnout volbu automatického generování, kterou naleznete v podobě zaškrtávacího poláčka za tímto polem.
Soubor
název souboru externího obsahu
Externí obsah
Vyberte adresář, podle něhož budou zobrazeny informace na veřejné části

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit externí obsah - otevře se okno pro vložení nového externího obsahu

Smazat externí obsah - otevře se ještě dialogové okno pro s potvrzením smazání externího obsahu

Nápověda - otevře okno nápovědy