Seznam externího obsahu

1. Obecné

Vyhledávání
Pomocí vyhledávání můžete filtrovat seznam externího obsahu
Seznam externích obsahů
Výpis externích obsahů
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat externí obsah. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

Funkce pravého tlačítka myši

Přidat externí obsah - otevře se okno pro vložení nového externího obsahu

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - vyhledávání

2 - seznam jednotlivých obsahů