Kategorie

1. Obecné

Název
Název souboru, krátký, ale výstižný
Aktivní
Aktivní/ neaktivní adresář
Zobraz v mapě
Zobrazí v mapě
Je podadresářem
Zadejte nadřazenou kategorii
Povolené formáty
Omezení typů formátů. Příklad: Vkládejte pouze doc, xls, pdf, txt, ...
Zakázané formáty
Omezení typů formátů. Příklad: Vkládejte pouze doc, xls, pdf, txt, ...

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit adresář - vloží nový adresář

Soubory - zobrazí soubory v souborovém manažeru

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - výběr jazyka