Souborový manager

1. Obecné

Název
Název souboru, krátký, ale výstižný
Popis
Popis souboru
Aktivní
Aktivní/ neaktivní adresář
Soubor
Vložte soubor
Vložit nový soubor
Zadejte kategorii, do které bude zařazen soubor. Soubor lze zařadit pouze do jedné kategorie. Zařazujte sopubory do kategorií pro lepší přehlednost a možnost rychlého vyhledávání souborů.

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit adresář - vloží nový adresář

Vložit podkategorii - vloží adresář jako podkategorii

Kopírovat - zkopíruje adresář

Smazat adresář - smaže aktuální adresář

Zobrazit soubory z této kategorie - zobrazí soubory z této kategorie

Nápověda - otevře okno nápovědy