Souborový manager

1. Obecné

Název
Název souboru
Zobrazit
Zobrazit
Admin
Admin
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat soubor. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Posunout dolu
Posunout nahoru

Funkce pravého tlačítka myši

Nový soubor - vytvoří nový soubor

Vložit kategorii - vloží novou kategorii

Kategorie - zobrazí kategorie v souborovém manažeru

Nápověda - otevře okno nápovědy