Formuláře

1. Obecné

Přidání nového formuláře
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat formulář. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání