Obrázky

1. Obecné

Název kategorie
Název kategorie, krátký, ale výstižný
Je podkategorií
Výběr nadřazené kategorie do které bude umístěna
Počet podkategorií
Počet pokategorií
Počet obrázků v kategorii
Počet obrázků v kategorii

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit podkategorii - vloží podkategorii

Kopírovat kategorii - Kopírovat kategorii

Smazat kategorii s obrázky - smaže kategorii včetně obrázků

Smazat obrázky v kategorii - smaže pouze obrázky v kategorii

Zobrazit obrázky - zobrazí obrázky v kategorii ( v závorce je udán celkový počet obrázků)

Vložit obrázek - vloží obrázek

Nápověda - otevře okno nápovědy