Obrázky

1. Obecné

Soubor
Výběr souboru z Vašeho počítače
Název
Název obrázku, slouží pouze interně
Popis
Popis obrázku, který bude zobrazen po najetí ve veřejné části
Kategorie
Kategorie, do které bude zařazen obrázek. Obrázek lze zařadit pouze do jedné kategorie. Zařazujte obrázky do kategorií pro lepší přehlednost a možnost rychlého vyhledávání obrázků.
Rozměry obrázku
Pomocí této položky lze definovat velikost obrázku

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit obrázek - vloží obrázek

Smazat obrázek - smaže aktuální obrázek

Seznam obrázků - otevře list obrázků

Seznam kategorií - otevře list kategorií

Nápověda - otevře okno nápovědy