seznamy

1. Obecné

Přidání nového seznamu
Přidání nové položky
Přidání nové podkategorie seznamu
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat seznam. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Posunout dolu
Posunout nahoru