Mini editor

1. Obecné

HTML MiniEditor umožňuje upravovat např. popis výrobků v e-shopu, text novinek apod. Práce s MiniEditorem je intuitivní a podobá se způsobu psaní textu např. v textovém editoru Microsoft Word.

Popis menu grafických tlačítek

 Vložit z Wordu
vloží do dokumentu obsah schránky. Pokuď se jedná o dokument textového editoru Microsoft Word, budou odstraněny formátovací značky tohoto editoru (doporučené řešení při kopírování textů z Wordu)
 Vložit odkaz
z označeného textu nebo obrázku vytvoří odkaz na jinou HTML stránku, po kliknutí se zobrazí dialogové okno:
Typ
Popis stránky je neviditelně vypsán a bude zobrazen u odkazu na Vaši stránu
URL
vložení odkazu (nebo emailu)
Cíl
otevření do nového nebo stávajícího okna prohlížeče
Nadpis
titulek po najetí na odkaz

 Vložit/upravit obrázek
umožňuje vložit nebo upravit již vložený a označený obrázek pomocí galerií (galerie a obrázky jsou spravovány v samostatném modulu Obrázky (viz kapitola 1.6.)). Pokuď má obrázek uložený i originál, bude po kliknutí na obrázek na HTML stránce zobrazen i tento větší originál. Po kliknutí na ikonku se zobrazí dialogové okno:
na levé straně seznam složek galerie, po dvoukliknutí se složka rozevře
na pravé straně seznam obrázků ve složce, případně detail obrázku, po kliknutí na obrázek se vloží do vytvářené stránky

Vlastnosti obrázku, úpravy

Po kliknutí pravým tlačítkem na obrázek se objeví kontextové menu, po kliknutí na vlastnosti obrázku se objeví dialogové okno "Vlastnosti obrázku". První záložka "Obrázek" obsahuje:
šířka / výška / zachovat poměr - úpravy velikosti obrázku
horizontální zarovnání - možnost umístit vlevo, vycentrovat, vpravo
okraj - velikost okraje obrázku, v pixelech
název - alternativní název obrázku
zdroj - cesta k obrázku (ve fotogaleriích)

Vložení obrázku z lokálního disku

Existuje i možnost vložení obrázku přímo z Vašeho lokálního disku pomocí funkce „Nahrát a uložit“ - je to druhé tlačítko po rozkliknutí ikony. :
Soubor - po kliknutí na tlačítko "Procházet" se zobrazí soubory na Vašem disku, vyberete tudíž soubor vybraného obrázku.
Název - název obrázku
Alt - alternativní název obrázku
Rozměry obrázku
Galerie - lze zvolit, do které z již vytvořených galerií bude obrázek zařazen
 Zrušit formátování
zruší formátování (barva popředí, pozadí, přeškrtnutí ...) označené části dokumentu
 Tučné
ztuční označenou část textu dokumentu
 Kurzíva
označená část textu dokumentu bude psána kursívou
 Podtržení
označená část textu dokumentu bude podtržena
 Zarovnání
Zarovnání vlevo, doprostřed, vpravo, do bloku
 Číslované odrážky
vloží číslované odrážky seznamu do označené části dokumentu
 Odrážky
vloží odrážky seznamu do označené části dokumentu
 Barva textu
zobrazí dialogové okno s výběrem barvy, která bude použita na vybranou část dokumentu
 Barva pozadí
zobrazí dialogové okno s výběrem barvy pozadí, která bude použita na vybranou část dokumentu
 Velký editor
po kliknutí se otevře standardní HTML editor - pouze v případě, že v systému tento modul existuje
 
Přepnutí / vypnutí celoobrazovkového režimu
 
Zde se vloží interní poznámka, která se nezobrazí jinde než tady