Novinky

1. Seznam novinek

Název
Název novinky
Datum novinky
Datum zobrazený u novinky
Zobrazit
Zobrazit
Admin
 
Úpravit novinku
Tlačítko pro smazání novinky. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

2. Funkce pravého tlačítka myši (kliknutí vpravo na konkrétní novince)

Upravit novinku - zobrazí se formulář pro úpravu novinky

Kopírovat novinku - vytvoří se kopie novinky

Vymazat novinku - novinka se smaže

Vložit novinku - zobrazí se formulář vytvoření nové novinky

Nápověda - otevře okno nápovědy

3. Funkce pravého tlačítka myši (kliknutí vlevo na konkrétní kategorii)

Zobrazit novinky v kategorii - do obsahu vpravo se načtou novinky z dané kategorie

Vložit podkategorii - zobrazí se formulář pro vložení nové podkategorii do dané kategorie

Upravit kategorii - zobrazí se formulář pro úpravu kategorie

Kopírovat kategorii - vytvoří se kopie kategorie novinky

Smazat kategorii - kategorie novinek se vymaže

Posunout nahoru - kategorie se posune o pozici nahoru

Posunout dolu - kategorie se posune o pozici dolu

Posunout před - kategorie se posune před vybranou kategorii

Posunout za - kategorie se posune za vybranou kategorii

4. Funkce pravého tlačítka myši (kliknutí mimo konkrétní objekt)

Vložit novinku - zobrazí se formulář vytvoření nové novinky

Vložit kategorii - zobrazí se formulář pro vložení nové kategorie

Seznam kategorií - zobrazí se seznam kategorií

Nápověda - otevře okno nápovědy