Seznam fotogalerie

1. Obecné

Vyhledávání
Pomocí vyhledávání můžete filtrovat seznam fotogalerií
Výběr sloupců
Pomocí výběru sloupců můžete výpis fotogalerií řadit dle určitých možností
Seznam fotogalerií
Výpis fotogalerií
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat fotogalerii. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit kategorii - vloží novou kategorii

Výpis obrázků - přehled obrázků z dané kategorie

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - vyhledávání

2 - rozbalovací menu výběru sloupců

3 - seznam fotogalerií

4 - zobrazení všech kategorií