Reminder

1. Obecné

Email
Emailová adresa
Uživatel
Výběr uživatele
Odpověď
Odpověď
Poslat
Možnost výběru připomenutí několik dní předem
Svátek
Možnost výběru svátku
Významný den
Možnost zadání výnamného dne