Reminder

1. Obecné

Uživatel
Výběr uživatele
Email
Emailová adresa
Datum
Datum vložení připomínky
Přidání nového jazyka
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat jazyk. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Posunout dolu
Posunout nahoru