Seznam nastavení

1. Obecné

Vyhledávání
Pomocí vyhledávání můžete filtrovat seznam nastavení
Seznam nastavení
Výpis nastavení
Kategorie nastavení
Nastavení jsou rozdělena do kategorií
Slouží pro úpravu

Funkce pravého tlačítka myši

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - vyhledávání

2 - seznam nastavení

3 - kategorie nastavení

Úprava nastavení

1. Obecné

Název
Zde nastavíte hodnotu pro dané nastavení

Funkce pravého tlačítka myši

Seznam nastavení - zobrazí seznam nastavení

Nápověda - otevře okno nápovědy