Kategorie

1. Obecné

Legenda

1 - výběr záložek

2 - výběr jazyka

3 - výběr obtížnosti formuláře

Název kategorie
Název kategorie, krátký, ale výstižný
Adresář
Adresář je součást URL kategorie. Je vyplňován automaticky nebo může být ručně upraven. Na údaji v tomto poli záleží nalezitelnost kategorie ve vyhledávačích
Nadpis
Nadpis (H1) stránky s výpisem produktů v kategorii
Titulek stránky
Veřejný titulek (title) stránky s výpisem produktů v kategorii
Popis
Popis stránky je neviditelně vepsán do hlavičky HTML kodu (meta tag description) a bude zobrazen u odkazu na Vaši stránku
Dynamický popis
Text na začátku dynamické kategorie z modulu Dynamické adresy (jde o generované kombinace kategorií a výrobků nebo kategorií a značek).
Klíčová slova
Klíčová slova (meta tag keywords) pomocná pro nalezení vyhledávačem
Načíst externí css styly
Jednotlivé kategorie mohou být graficky odlišeny, pro grafické změny se používají tzv. "externí css styly". Tato část je součástí menu.
Viditelná
Kategorie se zobrazí ve veřejné části pro daný jazyk
Zobrazit cenu výrobku
Zobrazí cenu výrobku ve vybrané části
Zobraz v mapě
Zobrazí kategorii na mapě stránek
Id Ec Sw
Napojení kategorií na ekonomický software (Id kategorie v ekonomickém softwaru typu Pohoda, Helios apod.)
Je podkategorií
Výběr nadřazené kategorie
Kategorie pro přesměrování
Možnost přesměrovat tuto kategorii na jinou.
Kategorie Heureka
Spárování s kategorií srovnávače cen Heureka.
Kategorie Zbozi.cz
Spárování s kategorií srovnávače cen Zbozi.cz.
Kategorie Google
Spárování s kategorií systému Google Merchant Center.
Umístění adresáře
Výběr typu zobrazení kategorie.
Hlavička
Výběr sekce, která bude použita jako hlavička - úvodní text ke kategorii
Zobraz v ceníku
Zobrazí kategorii v modulu exportu ceníku
Poznámka
Zde se vloží interní poznámka, která se nezobrazí jinde než tady
Id Mall
Id kategorie eshop řešení Mall

2. Vyhledávání

Modul umožňuje vyhledávat výrobky v kategoriích podle zvolených vlastností. Hodnoty vlastností musí být u výrobků vyplněny, jinak nelze filtrovat.

Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Posunout dolu
Posunout nahoru
Vyberte hromadnou akci
Možnost vyřadit vlastnosti v vyhledávání

3. Filtrace

Modul umožňuje filtrovat výrobky v kategoriích podle zvolených vlastností. Hodnoty vlastností musí být u výrobků vyplněny, jinak nelze filtrovat.

Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Posunout dolu
Posunout nahoru
Vyberte hromadnou akci
Možnost vyřadit vlastnosti v vyhledávání

4. Vlastnosti výrobků

V této části je možné ke kategorii přidat možné vlastnosti (parametry). Parametry se definují v části Parametry v menu E-Shop.

Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
Posunout dolu
Posunout nahoru
Vyberte hromadnou akci
Možnost vyřadit vlastnosti u kategorie

5. Řazení

Na záložce se definuje, podle čeho budou výrobky v kategorii seřazeny.

Posunout dolu
Posunout nahoru

6. Řazení filtrace

Na této kartě lze nastavit kritéria řazení, která se objeví v řadícím boxu u modulu Filtrace ve veřejné části eshopu.

7. Obrázky

Vložení obrázků ke kategoriím.

Automaticky nastavit u výrobků
Nastaví tento obrázek u všech výrobků
Výchozí obrázek kategorie
Zaškrtnutím potvrdíte jako výchozí obrázek kategorie

8. Ceny

Ceny
Ceny výrobků

9. Nejprodávanější

Zde si můžete zvolit výrobky, jenž mají být zobrazeny jako nejprodávanější v této kategorii.

Vložit nejprodávanější výrobek - po kliknutí se zobrazí seznam výrobků, které je možné pomocí tlačítka "ID" přiřadit ke kategorii jako nejprodávanější.
Vyřaď výrobek - dojde k vyřazení výrobku ze seznamu Nejprodávanějších u dané kategorie.

10. Související

Na této kartě si můžete zvolit výrobky, jenž mají být zobrazeny jako související s touto kategorií.

Vložit související výrobek - po kliknutí se zobrazí seznam výrobků, které je možné pomocí tlačítka "ID" přiřadit ke kategorii jako související.
Vyřaď výrobek - dojde k vyřazení výrobku ze seznamu Souvisejících u dané kategorie.

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky