Destinace dopravy

1. Obecné

ID
Identifikátor
Název
Název destinace
Přidání nové destinace
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat destinaci. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání