Cenové akce

Modul umožňuje přiřadit výrobkům slevu (po určité období).

Vložit cenovou akci
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat cenovou akci. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání.