Úprava množstevní slevy

Modul slouží k definici slevy na základě ceny objednávky.

1. Obecné

Minimální hodnota objednávky
Minimální možná objednávky, pro kterou bude sleva platit
Sleva absolutní
Sleva v absolutní hodnotě
Sleva
Sleva v procentech
Cenové kategorie
Je možné nadefinovat, pro které cenové kategorie bude sleva platit.