Úprava měrné jednotky

1. Obecné

Název
Název měrné jednotky, jenž bude uvedena u množství výrobků s touto měrnou jednotkou

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky

Funkce pravého tlačítka myši

Nová měrná jednotka - vloží novou měrnou jednotku

Smazat - smaže aktuální měrnou jednotku

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - výběr jazyka