Vyskladnění

Modul slouží k přehlednému a postupnému vyskladňování zboží dle jednotlivých objednávek. Primárně je určen pro tablety do skladu.

1. Obecné

Obecné informace k objednávce, která je u vyskladnění na řadě. Objednávky, které mají být vyskladněny (a zobrazují se v tomto rozhraní), je možné navolit pomocí Filtru (tlačítko nahoře).

Číslo boxu
Informace o místě (boxu), kde bude balík s objednávkou uložen.
Upřesňující informace
Pole s možností editovat upřesňující informace k objednávce.
Přeskočit objednávku
Tlačítko potvrdí vyskladnění objednávky a přesune systém na další objednávku v řadě.

2. Položky

Záložka slouží k postupnému vyskladňování jednotlivých položek objednávky.

EAN či kód
Po vyplnění (např. čtečkou kódu) se položka objednávky sama odečte ze skladu.
Vydat XX kus
Odečtení kusů položky ze skladu.

3. Souhrn

Záložka obsahuje souhrnné informace k objednávce, které je možné měnit, jde o Čísla balíků objednávky, Váhu a Status.