Úprava způsobu platby

1. Obecné

Název
Název platby
Popis
Popis, který zákazník uvidí na eshopu
Popis pro email
Popis platby, který zákazník uvidí v emailu s objednávkou
Ikona
Možnost vložení ikonky pro platbu
Minimální hodnota objednávky (s DPH)
Minimální hodnota objednávky, při které bude platba aktivní
Katalogové číslo
Katalogové číslo platby, využití především u různých ERP systémů
Id Ek Sw
Id platby v ekonomickém systému, využití především u ERP systémů
Typ platby
Výběr typu platby, na výběru závisí možnosti v záložce Detaily
Hodnota
Výběr typu platby pro ekonomický systém Pohoda
Zobrazit
Zobrazí způsob platby ve veřejné části
Výchozí
Nastaví platbu jako výchozí, bude automaticky předvybrána po zobrazení způsobu plateb v eshopu
Nepočítat DPH
Používá se například u České pošty, pokud se pouze přefakturovává bez jakékoliv přirážky na dopravu
Zdarma
V případě, že u některých výrobků je zakliknuto dopravné zdarma, tento příznak značí, že i platba bude zdarma (to je např. nebude počítáno dobírkovné)

2. Detaily

Pole v této záložce závisí na nastavení Typu platby (záložka Obecné).

3. Doprava

Na této záložce můžete vybrat způsoby dopravy, které lze s danou platbou kombinovat. Množství kombinací není nikterak omezeno.

4. Slevy / přirážky

Na této záložce je možné nadefinovat různé slevy či přirážky, které budou aplikované při výběru dané platby. Jedná se např. o dobírkovné.

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky

Funkce pravého tlačítka myši

Nová platbu - vloží novou platbu

Smazat - smaže aktuální platbu

Seznam plateb - zobrazí seznam způsobů plateb

Seznam doprav - zobrazí seznam způsobů doprav (další služby eshopu)

Nápověda - otevře okno nápovědy