Ceník

Modul Ceníky slouží k vytvoření souborů s různými ceníky pro odběratele.

1. Obecné

English
Zvolený jazyk
Název
Název ceníku
Úvodní text
Úvodní text ceníku
Uzavírací text
Uzavírací text ceníku
Obrázek
Obrázek
Adresa
Adresa
Počet sloupců vlastností
Počet sloupců vlastností ceníku
Typ
Typ souboru
Aktivní
Aktivní ceník
Zahrnout všechny výrobky
Zahrnout všechny výrobky
Zobrazit katalogové číslo
Zobrazit katalogové číslo
Zobrazit výrobce
Zobrazit výrobce
Zobazit záruku
Zobazit záruku
Společné záhlaví
Společné záhlaví
Zobrazit odkaz
Zobrazit odkaz
Zobrazit vlastnosti
Zobrazit vlastnosti
Zobrazit vlastnosti jako sloupce
Zobrazit vlastnosti jako sloupce

2. Kategorie

Kategorie
Výběr exportovaných kategorií výrobků

3. Ceny

Ceny
Zvolení cenové hladiny, která bude zobrazena v ceníku. Je možno vybrat více cen

4. Sloupce

Sloupce
Výběr a seřazení sloupců ve výsledném ceníku

5. Výrobky

Výrobky
Zde je možno vybrat konkrétní výrobky z dříve zvolených kategorií

6. Vlastnosti

Vlastnosti
Do ceníku je možno zahrnout jednotlivé vlastnosti výrobků jako samostatné sloupce

7. Vzhled

Záhlaví sloupců
Vlastnosti záhlaví sloupců
Položka
Vlastnosti zarovnání položky
Zobrazit odkaz
Zobrazit odkaz
Zobrazit vlastnosti
Zobrazit vlastnosti
Zobrazit vlastnosti jako sloupce
Zobrazit vlastnosti jako sloupce

8. Generovat

Generovat
Po překontrolování dříve zvolených možností lze ceník vygenerovat