Kategorie parametrů

Kategorie parametrů slouží pro přehledné sloučení několika parametrů do jedné skupiny (kategorie).

1. Obecné

Název
Zde vložíte název kategorie

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit kategorii - vloží novou kategorii parametrů

Seznam kategorií parametru - přesměruje na výpis kategorií parametrů

Nápověda - otevře okno nápovědy