Úprava parametrů

Modul Parametry slouží k přehlednému popisu parametrů (vlastností) výrobku. Parametrické popisy je možné následně využít pro filtraci a další operace s výrobky.

1. Obecné

Název
Název parametru
Popis
Popis parametru
Ikona
Obrázková reprezentace parametru
Typ položky
Výběr typu položky
Jednotka
Jednotka vyhledávání
Výběr
Pokud bude zaškrtnuto, budou aktivní "Položky"

2. Kategorie

Kategorie
Zaškrtnuté kategorie se vztahují pro daný parametr. Můžete zde kategorie přidat či naopak odebrat.

3. Položky

Položky
Zde vložíte položky a jejich podmínky pro parametry
Tlačítko smazat položku parametr. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

4. Vyhledávání

Vyhledávání
Na této kartě můžete vybrat kategorii pro vyhledávání
Tlačítko smazat vyhledávání parametru. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

5. Řazení

Řazení
Na této kartě můžete vybrat kategorii pro řazení
Tlačítko smazat řazení parametru. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

6. Filtrace

Filtrace
Na této kartě můžete vybrat kategorii pro filtraci.
Tlačítko smazat filtrace parametru. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

7. Vlastnosti výrobků

Vlastnosti výrobků
Na této kartě můžete vybrat kategorii pro vlastnosti výrobků
Tlačítko smazat vlastnost výrobků parametru. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

8. Vlastnosti filtrace

Vlastnosti filtrace
Na této kartě můžete vybrat kategorii pro vlastnosti filtrace
Tlačítko smazat vlastnosti filtrace parametru. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání
233 370 498