Seznam typů serií

Modul Série představuje možnost nalezení skupiny výrobků pomocí průvodce. Jde o stromovou strukturu, uživatel na veřejné části postupně prochází nabídkou jednotlivých částí stromu. Použití je možné např. u autodílů, nejprve se nalezne výrobce automobilu, poté model, pak rok výroby a následně budou zobrazeny náhradní díly určité kategorie přímo k vybranému automobilu.

Typ série definuje jednotlivé závislosti kroků průvodce. V předchozím příkladu autodílů je např. Model přítomen až ve druhém kroku průvodce (prvním je Výrobce, následuje Rok výroby)

Vyhledávání
Pomocí vyhledávání můžete filtrovat seznam typů serie
Seznam typů serie
Výpis typů serie
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat typ serie. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání.

Funkce pravého tlačítka myši

Upravit typ serie - zobrazí se formulář pro úpravu typu serie

Kopírovat typ serie - po kliknutí na konkrétní název kopíruje typ serie

Nápověda - otevře okno nápovědy