Cache statistika stránek

1. Obecné

Modul zobrazuje statistiku využití cache - které stránky jsou nejvíce volány z cache. Na konci tabulky či grafu je možnost přepnout na tabulkové zobrazení či zobrazení grafu.