Statistika dopravy - detail

1. Obecné

Modul zobrazuje využití jednotlivých druhů dopravy. Na konci tabulky či grafu je možnost přepnout na tabulkové zobrazení či zobrazení grafu.

Období
Výběr období pro zobrazení statistik
Vložil
Vložil