Statistika aktivity zaměntnanců

1. Obecné

Modul zobrazuje statistiku aktivity zaměstnanců. Na konci tabulky či grafu je možnost přepnout na tabulkové zobrazení či zobrazení grafu.

Období
Výběr období pro zobrazení statistik
Vložil
Výběr konkrétního uživatele