Články

1. Obecné

Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat článek. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit rubriku - vloží novou rubriku

Upravit rubriku - upraví danou rubriku

Vložit článek - vloží nový článek

Upravit článek - upraví daný článek

Vymazat článek - smaže daný článek

Seznam článků - zobrazí seznam článků

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - rozšířené vyhledávání a výběr sloupců

2 - základní filtrování

3 - výpis záznamů