Virtuální adresáře

1. Obecné

Přidání nové sekce
Přidání nové podsekce
Slouží pro úpravu
Tlačítko smazat sekci, podsekci. Po kliknutí vyskočí ještě hláška s potvrzením smazání