Návrhář superšablon

1. Obecné

Superšablona
Výběr superšablony - doporučujeme ponechat moderní Flat design
Náhled
Zobrazuje náhled vzhledu stránek
Osm boxů změna barev
Od "Výchozí nastavení barev" do "Zápatí" - úpravy jsou viditelné v části Náhled
Box "Uložit jako schéma"
Upravené barvy lze uložit do nového barevného schématu nebo modifikovat aktuálně nastavené schéma

2. Barevná schémata

Kliknutím na dané barevné schéma dojde k načtení schématu do náhledu a následně je možné ho měnit a případně i uložit z části "Obecné".