Tvorba internetových řešení pro Vás

Podniková řešení

  • Intranet

  • Informační systémy

Podniková řešení jsou určena pro interní použití ve firmách. Konkrétní řešení jsou např. ve formě zakázkového informačního systému, intranetu, extranetu či např. firemního portálu.

Intranet

Intranet přináší nové možnosti sdílení informací, komunikace i oběhu dokumentů v rámci organizace. Intranet je postaven na podobných technologiích a principech jako internet (HTML, TCP/IP protokol ad.). Oproti informačním systémům, které je schopný občas nahradit, přináší následující výhody:

  • relativně levné řešení potřeb společnosti
  • vývoj intranetových produktů probíhá většinou rychleji než vývoj software s obdobnou funkcionalitou
  • snadná rozšiřitelnost, jednoduché přidání dalších funkcí bez větších finančních nároků
  • relativně snadný export dat na firemní web
  • prostředím systému je internetový prohlížeč, není třeba zaškolovat zaměstnance pro práci s prostředím
  • možnost přístupu k systému i ze vzdáleného počítače prostřednictvím pouze prohlížeče (internetové kavárny, domov apod.), možnost zabezpečení tohoto přístupu prostřednictvím SSL (HTTPS)
  • snadná aktualizace verzí systému, není třeba instalovat software na každý počítač se systémem, ale pouze na server(y).

Extranet

Extranet je obdobou intranetu, je však používám v šiřším měřítku. Většinou je používán na množinu spolupracujících ekonomických subjektů. Za typické uživatele považujeme partnery ekonomického subjektu. Přístup ke zdrojům extranetu je řízen a kontrolován.

Například firma sídlící v Praze má ve svém sídle vybudován intranet. V Brně má obchodního zástupce, který se k intranetu připojuje.

Informační systém

Informační systém umožňuje společnosti efektivnější provoz, sledování nákladů, snazší kontrolu a řízení, samočinnost požadovaných procesů. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí úkolu je důsledná a náročná analýza procesů, toků dat a informací. Úkol je náročný jak pro implementátora, tak i pro jeho zákazníka.

Naší snahou je stát se partnerem zákazníka, zvýšit jeho konkurenceschopnost, snížit výdaje a přinést do společnosti nové poznatky. Kromě běhu systému v interních sítích zákazníka, mohou být naše řešení využita v prostředí internetu a jím nabízeného prostoru nejen jako nástěnka, ale jako obchodní nástroj ve všech směrech.

Tvorba webových stránek

Tvorba www
stránek

Optimalizace pro vyhledávače

SEO optimalizace pro Vaše
webové stránky

Eshop řešení

Internetový obchod
AiShop

Webhosting

Webhosting od
30,- Kč/m.

Redakční systém

Tvořte si webové
stránky sami

PPC reklama, sociální sítě

Internetový marketing,
reklama, Facebook

Levný web

Levné webové stránky
od AiVision, s.r.o.