Novinky

1. Obecné

Název
Název novinky
Adresář
Adresář je součást adresy kategorie. Je vyplňován automaticky nebo může být ručně upraven. Ns údaji v tomto poli záleží nalezitelnost kategorie ve vyhledávačích
Krátký text
Krátký text je zobrazen v přehledu novinek
Text
Text
Aktivní
Položka pro aktivaci či deaktivaci novinky
Kategorie
Výběr kategorie novinky
Obrázek
Možnost přidání obrázku novinky
Datum novinky
Datum novinky
Datum zobrazení
Datum zobrazení novinky od-do
Top
Top

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit novinku - vloží novinku

Smazat novinku - smaže novinku

Upravit virtuální adresář - upraví virtální adresář

Nápověda - otevře okno nápovědy