Úprava textů

1. Texty - obecné

Nadpis
Nadpis textu. Nadpis bude použit i při zobrazení položky v menu
Adresář
Adresář je součást adresy kategorie. Je vyplňován automaticky nebo může být ručně upraven. Ns údaji v tomto poli záleží nalezitelnost kategorie ve vyhledávačích
Titulek stránky
Titulek stránky, který bude zobrazen v titulku stránky a názvu zobrazeného textu. Pokud není zadán, bude použit nadpis textu
Popis stránky
Popis stránky je neviditelně zapsán a bude zobrazen po nalezení stránky ve vyhledávači
Klíčová slova
Klíčová slova pomocná pro nalezení vyhledávačem
Javascript
Script napsaný v jazyce Javascript, který by byl jinak smazán v editoru
noscript
HTML kód, který se zobrazí, pokud klientský prohlížeš nepodporuje skript
Je viditelná
Text bude/nebude viditelný v menu
Zobraz v mapě
Položka bude zobrazena na mapě stránek
Je neaktivní
Má za následek zobrazení položky v menu, ale po kliknutí se nic nestane
Stránku
Položka bude zobrazena v menu a po kliknutí se zobrazí text uvedený níže
Externí adresu
Položka bude zobrazena v menu a po kliknutí se přesměruje na danou stránku
Modul
Položka bude zobrazena v menu a po kliknutí se v hlavním zobrazovacím poli zobrazí vybraný modul
Soubor
Položka bude zobrazena v menu a po kliknutí se stáhne vybraný soubor
Otevřít do
Výběr otevření položky do aktuálního či nového okna
Je podsekcí textu
Výběr nadřazené složky textu
Umístění adresáře
Adresář, podle něhož budou zobrazeny informace ve veřejné části
Poznámka
Poznámka k textu
Zobrazit datum
Zobrazí datum
Zobrazit navigátor
Zobrazí navigátor

Nastavení práv - pomocí modulu uživatele a práva lze nastavovat viditelnost dané kategorie pro jednotlivé uživatele nebo stránky

Funkce pravého tlačítka myši

Vložit text - vloží nový text

Vložit text jako podsložku - vloží text jako podsložku

Vymazat text - vymaže text

Upravit virtuální adresář - upraví virtuální adresář

Nápověda - otevře okno nápovědy

Legenda

1 - výběr záložek

2 - výběr jazyka